Workshops voor transgender, intersekse en non-binaire werknemers en werkzoekers

De project partners hebben trainingen ontwikkeld en gegeven aan transgender, intersekse en non-binaire werknemers en werkzoekenden. Gedurende deze trainingen zijn deelnemers op de hoogte gebracht van hun rechten en geïnstrueerd over hoe ze het beste om kunnen gaan met werk-gerelateerde discriminatie wanneer het hen overkomt.

Trainingen voor HR professionals

Als onderdeel van deze fase van het project hebben de project partners trainingen ontwikkeld en gegeven aan Human Resource professionals. Een aantal van de behandelde onderwerpen zijn hoe om te gaan met discriminatie op de werkvloer en hoe anti-discriminatie effectief geïntegreerd kan worden in intern beleid van het bedrijf. De deelnemers van deze training zijn […]

Nationale rapporten

Op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek dat is uitgevoerd in alle partner landen is er voor elk van deze landen een nationaal rapport van de resultaten opgesteld. Dit onderzoek bestond uit enquêtes voor- en interviews met zowel HR professionals, als transgender, intersekse en non-binaire personen en behelsde verschillende onderwerpen, zoals de bij HR professionals […]

Project kickoff

Het project Inclusion4All – Transgender, intersekse en non-binaire mensen op het werk is van start gegaan in November van 2020 en wordt uitgevoerd tot November van 2022 in vijf EU-landen als onderdeel van het programma Rights, Equality, and Citizenship van de Europese Unie. Het doel van het project is om de effectieve implementatie van het […]