Op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek dat is uitgevoerd in alle partner landen is er voor elk van deze landen een nationaal rapport van de resultaten opgesteld. Dit onderzoek bestond uit enquĂȘtes voor- en interviews met zowel HR professionals, als transgender, intersekse en non-binaire personen en behelsde verschillende onderwerpen, zoals de bij HR professionals aanwezige kennis en standpunten over genderdiverse inclusiviteit en de ervaring van transgender, intersekse en non-binaire mensen op de arbeidsmarkt. De nationale rapporten beschrijven ook de nationale frameworks van wetten en beleid op het gebied van anti-discriminatie en een kort overzicht van voorafgaand onderzoek en beschikbare ondersteunende diensten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.