Sessions de formació per a professionals de recursos humans

Una de les fases del projecte ha consistit en la realització per part de les organitzacions sòcies de sessions de formació per a professionals de recursos humans. Alguns dels temes tractats inclouen l’abordatge de la discriminació laboral i l’aplicació de polítiques internes a les organitzacions. Les persones participants han adquirit coneixements sobre conceptes bàsics i […]

Informes nacionals

A partir de la recerca qualitativa i quantitativa realitzada a tots els països implicats, les sòcies del projecte han elaborat informes nacionals. La recerca s’ha realitzat a través de qüestionaris i entrevistes a professionals de recursos humans i persones trans, intersex i no binàries. S’han tractat qüestions com els coneixements, les actituds i les experiències […]

L’inici del projecte

El projecte Inclusion4All – Persones trans, intersex i no binàries a la feina va començar el novembre de 2020 i s’implementarà fins al novembre de 2022 a cinc països en el marc del programa Drets, Igualtat i Ciutadania de la Unió Europea. L’objectiu del projecte és promoure la implementació efectiva del principi de no discriminació […]