A partir de la recerca qualitativa i quantitativa realitzada a tots els països implicats, les sòcies del projecte han elaborat informes nacionals. La recerca s’ha realitzat a través de qüestionaris i entrevistes a professionals de recursos humans i persones trans, intersex i no binàries. S’han tractat qüestions com els coneixements, les actituds i les experiències de professionals de recursos humans, així com les experiències de persones trans, intersex i no binàries en el lloc de feina, incloses les situacions de discriminació. Aquests informes nacionals inclouen un resum del marc legislatiu i de les polítiques públiques aplicades als països implicats, una breu revisió d’altres investigacions sobre el tema i una selecció de serveis i programes d’atenció i acompanyament especialitzats per persones trans, intersex i no binàries empleades i en cerca de feina.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.