Workshopok transz, interszex és nem-bináris munkavállalók és álláskeresők számára

A partnerszervezetek tréningeket és workshopokat tartanak transz, interszex és nem-bináris munkavállalók, álláskeresők számára. A workshopok során a résztvevők megismerkedhetnek munkavállalói jogaikkal, valamint gyakorlatban is hasznosítható módszereket sajátíthatnak el arra az esetre, ha a munkahelyükön vagy az álláskeresés során nemi identitásuk, vagy interszex állapotuk miatt diszkriminációt tapasztalnak.

Képzések HR-szakemberek számára

A projekt ezen szakaszának részeként a partnerszervezetek megkezdték HR-szakemberek képzését. A tréningek érintik többek között a munkahelyi diszkrimináció kezelésének kérdéseit, valamint a kirekesztésellenes szabályok belső vállalati szabályrendszerekbe való integrálásának lehetőségeit is. A résztvevők megismerkednek a témához kötődő fontos alapfogalmakkal, és megvitatják, hogyan teremthetnek befogadó tereket a transz, interszex és nem-bináris alkalmazottak számára.

Országjelentések

A partnerszervezetek országjelentéseket készítettek a valamennyi résztvevő országban elvégzett kvalitatív és kvantitatív kutatásokra alapozva. A kutatás kérdőívekből és interjúkból állt, amelyeket HR-szakemberekkel, valamint transz, interszex és nem-bináris emberekkel készítettek. A kutatás olyan kérdésekre terjedt ki, mint a HR-szakértők témával kapcsolatos tudása, hozzáállása és tapasztalatai, valamint a transz, interszex és nem-bináris emberek munkahelyi tapasztalatai, beleértve a […]

Elindult a projekt

Az Inclusion4All – Transz, interszex és nem-bináris emberek a munkahelyen projekt 2020 novemberében indult az Európai Unió Jogok, Egyenlőség és Állampolgárság programjának támogatásával, és 2022 novemberéig zajlik öt országban. A projekt célja a transz, interszex és nem-bináris személyek diszkrimináció-mentességi elvének hatékony érvényesülése, illetve annak elősegítése a munkahelyeken. A projekt céljai között szerepel a transz, interszex […]