Započele radionice za trans, interspolne i nebinarne osobe

Počeli_e smo provoditi treninge i radionice s trans, interspolnim i nebinarnim zaposlenicima_ama i tražiteljima_cama posla. Na radionici upoznajemo polaznike_ce s vlastitim pravima te ih upućujemo na konkretne korake vezane uz to kako odgovoriti na diskriminaciju na radnom mjestu te prilikom zapošljavanja.

Započeli treninzi za HR stručnjake_inje

U ovoj fazi projekta počeli_e smo provoditi treninge za stručnjake_inje za ljudske resurse. Na treninzima obrađujemo kako se uhvatiti u koštac s diskriminacijom na radnome mjestu te kako borbu protiv diskriminacije uključiti u interne politike tvrtke. HR stručnjake_inje upoznajemo s osnovnim pojmovima i učimo ih kako stvoriti inkluzivan prostor za trans, interspolne i nebinarne zaposlenike_ce.

Nacionalni izvještaji

Na temelju kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja koja su se provodila u svim zemljama partnericama izrađeni su nacionalni izvještaji. Istraživanje se sastojalo od upitnika te intervjua koji su se provodili s trans, interspolnim i nebinarnim osobama te stručnjacima_kinjama koji_e rade u području ljudskih resursa. Istraživanje je pokrivalo pitanja o znanju, stavovima i iskustvima stručnjaka_inja za ljudske […]

Početak projekta

Projekt „Inclusion4All – Trans, interspolne i nebinarne osobe na radnom mjestu“ započeo je u studenom 2020. godine, a provodit će se do studenog 2022. godine u pet zemalja u sklopu programa Europske unije za prava, jednakost i građanstvo. Cilj projekta je promicanje učinkovite provedbe načela nediskriminacije trans, interspolnih i nebinarnih osoba na radnom mjestu. Aktivnosti […]