Na temelju kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja koja su se provodila u svim zemljama partnericama izrađeni su nacionalni izvještaji. Istraživanje se sastojalo od upitnika te intervjua koji su se provodili s trans, interspolnim i nebinarnim osobama te stručnjacima_kinjama koji_e rade u području ljudskih resursa. Istraživanje je pokrivalo pitanja o znanju, stavovima i iskustvima stručnjaka_inja za ljudske resurse te iskustvima, praksama radnih mjesta i diskriminaciji trans, interspolnih i nebinarnih osoba. U nacionalnim izvješćima može se pronaći trenutni zakonodavni okvir i okvir javnih politika zemalja partnerica, kratki pregled drugih istraživanja na ovu temu te dostupni modeli podrške i usluga za trans, interspolne i nebinarne radnike_ce.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.