Over het Project

Inclusion4All — Trans, Intersekse en Non-binaire mensen op werk is een tweejarig project dat begon in november 2020 en geïmplementeerd wordt in vijf landen als onderdeel van het ‘Rights, Equality, and Citizenship’ programma van de Europese Unie. Het doel van het project is om effectieve implementatie te bevorderen van het principe van non-discriminatie tegen transgender, intersekse en non-binaire mensen op de werkvloer.

Projectactiviteiten zijn onder andere:

  • Het uitvoeren van diepgaand onderzoek (met zowel kwantitatieve als kwalitatieve elementen) naar de ervaringen van trans, intersekse en non-binaire personen op de arbeidsmarkt
  • Het uitvoeren van diepgaand onderzoek (met zowel kwantitatieve als kwalitatieve elementen) naar de ervaringen en kennis van Human Resource professionals betreffende trans, intersekse en non-binaire mensen op de arbeidsmarkt
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen voor trans, intersekse en non-binaire werknemers en werkzoekenden
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen voor Human Resource professionals
  • Het verhogen van bewustzijn en kennis over gelijkheid op de arbeidsmarkt voor trans, intersekse, en non-binaire mensen door middel van campagne-activiteiten.

De partners van het project zijn:

Háttér Társaság (Hongarije) als project coördinator, University of Brescia (Italië), SURT (Spanje), Transgender Netwerk Nederland (Nederland) en Zagreb Pride (Kroatië).