Workshops voor transgender, intersekse en non-binaire werknemers en werkzoekers

De project partners hebben trainingen ontwikkeld en gegeven aan transgender, intersekse en non-binaire werknemers en werkzoekenden. Gedurende deze trainingen zijn deelnemers op de hoogte gebracht van hun rechten en geïnstrueerd over hoe ze het beste om kunnen gaan met werk-gerelateerde discriminatie wanneer het hen overkomt.